среда, 25 мая 2016 г.

Budowa balaski PVC na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa nie zada pozwolenia na budowę ani zgłaszania tego faktu do starostwa powiatowego prócz wyjątkowych przypadków.

Projekotwanie ogrodzenie PCV na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa nie zada zezwolenia na to oraz komunikowania tego faktu gminie prócz kilku wypadków.

Ogrodzenia z PCV na plot i bramkę ze sztachetek nie przewyższające wysokości 2,2 m stawiane miedzy dwoma graniczącymi nieruchomościami nie wymagają żadnych formalności formalnych. Dotyczy to także ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń niedaleko dróg prywatnych i wew. nie będących drogami generalnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy plot Winylowe na plot i bramkę ze sztachet dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym ewentualnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia winno zawierać formę ogrodzenia, metodę zrealizowania jego montażu i zaplanowany czas zapoczątkowania budowy.
  5. Prócz zgłoszenia wypada doczepić oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych i o ile jest to potrzebne przez starostwo zarys ogrodzenia.

Od czasu do czasu do budowy plot z plastyku na ogrodzenie i bramę ze sztachetek zadane są ponadplanowe uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na miejsce zjazdu.

Stawianie ogrodzenia wolno rozpocząć po 30 dobach od zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile biuro nie wniesie przedtem protestu. Protest może zaistnieć w sytuacji, kiedy zamierzane plot z PCV na plot i bramkę ze sztachetek jest niezgodne z określeniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej ulicy. W sytuacji kiedy przewidywane plot z Winylu na ogrodzenie i bramkę sztachetowaprawdopodobnie może grozić bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. przez utrudnianie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować zorganizowania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez czas dwóch lat. Brak zapoczątkowania robót przez ów czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia i w przypadku ochoty postawienia ogrodzenia potrzebne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий